Follow

artikellabelDe manier waarop we het intelligentieniveau en het leervermogen‘De manier waarop we het intelligentieniveau en het leervermogenvan kinderen testen is nu heel erg op resultaat gericht, op bepaaldevaardigheden. Maar eigenlijk kun je dat niet meten: het is er of het is erniet’, meent gezins- en opvoedcoach Liesbeth Hop, gespecialiseerdin jeugd. ‘Je kunt het bijschaven of bijtrainen. Jammer dat niet wordtgekeken naar originaliteit, creativiteit, empathie of goed met klantenkunnen omgaan’, zet ze vraagtekens bij ons onderwijssysteem, datvolgens haar te veel op excellentie is gericht.

Klik hier voor het artikel

Nieuw boek! Gun Kinderen hun eigen label - Mijn kind is anders, wat nu?

Omslag DEF Gun kinderen hun eigen label400Veel ouders horen dat hun kind 'anders' is. De buren zeggen het, de familie signaleeft het, op school vindt de juf het en vaak herkennen ouders dat ook wel. Maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? En zijn er echt zoveel kinderen en jongeren met ADHD en autisme, of overdiagnosticeren we? 

Liesbeth Hop pleit ervoor dat alle kinderen en jongeren de aanpak krijgen die ze nodig hebben in plaats van een label dat laat zien wat ze 'mankeren'.

Klik hier om bij Bol.com te bestellen