Follow

Authenticiteit is voor mij de rode draad in mijn leven. Authenticiteit betekent voor mij zelfbewustzijn, eigenheid en (innerlijke)vrijheid.

Authenticiteit is ook mijn drijfveer bij het verbeteren van mediawijsheid van kinderen. Media hebben grote invloed op het wereld- en zelfbeeld van kinderen. Over dit thema heb ik meerdere boeken, artikelen en columns gepubliceerd en spreek ik regelmatig op congressen.

In 2004 ben ik Stichting Media Rakkers gestart, een kenniscentrum dat de mediawijsheid van kinderen verbetert. Ik geef, samen met een team van 10 mensen, voorlichting aan kinderen, ouders, overheid, leerkrachten en bedrijfsleven. Zie:

www.mediarakkers.nl

In 2007 heb ik de Nationale Academie voor Media & Maatschappij opgericht, samen met Stichting De Kinderconsument. De Academie verzorgt opleidingen aan mensen in het onderwijs, bibliotheek en jeugdhulpverlening zodat zij in staat zijn de mediawijsheid van kinderen te verbeteren.

www.mediaenmaatschappij.nl /www.nomc.nl /www.kinderconsument.nl

Nieuw boek! Mijn kind is anders. Elk kind mag zichzelf zijn.

mijnkindisandersVeel ouders horen dat hun kind 'anders' is. De buren zeggen het, de familie signaleeft het, op school vindt de juf het en vaak herkennen ouders dat ook wel. Maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? En zijn er echt zoveel kinderen en jongeren met ADHD en autisme, of overdiagnosticeren we? 

Liesbeth Hop pleit ervoor dat alle kinderen en jongeren de aanpak krijgen die ze nodig hebben in plaats van een label dat laat zien wat ze 'mankeren'.

Klik hier om bij Bol.com te bestellen