Follow

Liesbeth Hop is een veelgevraagd spreker, dagvoorzitter, debatleider, docent, columnist en auteur. Zij geeft lezingen en workshops in het bedrijfsleven, mediawereld, het onderwijs en voor de overheid. Tijdens de telefonische voorbespreking worden de doelstellingen, doelgroepen en praktische afspraken besproken.

Bel gerust voor een afspraak: Liesbeth Hop - 06 43 58 79 54.

1. Jeugd en Media Trends

2. Mobieltjes op school en in de klas

3. Social Media Stress

4. Online Sociale Vaardigheden en Digitaal Pesten

5. Mediawijsheid en Media Educatie

6. Internet protocol op school

7. De WIFI-generatie - Vliegensvlug en vogelvrij op het Mobiele Internet

Een lezing over het ontstaan van de WIFI-generatie, dé 10 kenmerken van deze WIFI-generatie en over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het bedrijfsleven, kindermarketing, overheidbeleid, opvoeding en onderwijs. Mediawijsheid wordt voor kinderen een noodzakelijke vaardigheid. Hoe leren wij hen en onszelf dat aan? De lezing sluit af met concrete tips voor de toehoorders.

Voor wie: marketing en communicatiemanagers, directies onderwijsinstanties, beleidsmakers overheid, ouders, leerkrachten, docenten, medewerkers Centra voor jeugd en gezin.

Er is een revolutie gaande. Een verandering die met enorme snelheid op ons afkomt. Het heeft ingrijpende gevolgen voor onze manier van opvoeden, voor onze onderwijsmethoden, maar ook voor onze regelgeving en bedrijfsvoering! ‘We won’t know what hit us’ als we niet openstaan voor deze omwenteling.

Er is namelijk een ware WIFI-generatie aan het ontstaan. Kinderen en jongeren die continu online zijn via de modernste gameconsoles of smart-phones. U moet niet denken dat deze laatste apparaten voor hen slechts een telefoonfunctie hebben. Nee, deze toestellen bieden de WIFI-generatie onbeperkt toegang tot het mobiele internet met al zijn mogelijkheden. Op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie. Buiten ons blikveld. Zonder begeleiding. In totale privacy.

8. Aap, Noot… Mars! – Verantwoorde kindermarketing         

Een lezing of workshop over verantwoorde kindermarketing en media-ethiek in het bedrijfsleven. Tijdens de sessie komen de verschillende reclamecodes aan bod, wordt de maatschappelijke discussie op het gebied van jeugd, media en reclame besproken en wordt gediscussieerd over de grenzen van het bedrijfsleven wat betreft communicatie richting de jeugd.

Voor wie: bedrijfsleven en mediapartijen, marketing en communicatiemanagers, afdelingen Public Affairs en PR.

9. Over smaak valt wel te twisten! - Media-ethiek

Een interactieve sessie waarbij recente onderzoeken en de maatschappelijke discussie de basis vormen voor een ontdekkingstocht voor mediaproducenten, marketing en communicatiemanagers. Deelnemers worden tijdens de sessie persoonlijk betrokken bij de vraagstukken die hen worden voorgelegd.

Voor wie: bedrijfsleven en mediapartijen, marketing en communicatiemanagers, afdelingen Public Affairs en PR.

10. Nieuwe vormen van reclame anno 2014

De snelle mediaontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor marketing en communicatie gericht op jonge doelgroepen. Liesbeth Hop doet jaarlijks een onderzoek naar deze nieuwe vormen van reclame en publiceert haar bevindingen in een rapport, dat dient als basis voor deze inspirerende en dynamische presentatie.

Voor wie:bedrijfsleven en mediapartijen, marketing en communicatiemanagers, afdelingen Public Affairs en PR, beleidsmakers bij de overheid

11. Media- De kenmerken van de huidige Kinderconsument           

Hoe ziet de huidige kinderconsument eruit? Hoe ziet hun belevingswereld eruit? Over welke vaardigheden beschikken zij al dan niet als moderne mediaconsument? Deze sessie geeft u een actuele update van de stand van zaken wat betreft onze jeugd. Wilt u graag weten waar zij uithangen, hoe zij denken en wat zij belangrijk vinden, laat u dan bijpraten door Liesbeth Hop.

Voor wie: bedrijfsleven en mediapartijen, marketing en communicatiemanagers, afdelingen Public Affairs en PR, beleidsmakers bij de overheid, ouders en onderwijs

 12. Invloed van media en reclame op wereld- en zelfbeeld van de jeugd

Deze sessie geeft inzicht in de enorme invloed van de media op kinderen. De jeugd krijgt dagelijks een stroom aan beelden te verwerken. Verschillende onderzoeken laten zien hoe de invloed van media werkt en welke gevolgen dat heeft. Tegelijkertijd worden ook de positieve invloeden besproken, zodat een evenwichtig beeld ontstaat. Media bepalen voor een steeds groter deel het wereld- en zelfbeeld van kinderen. Wat betekent dit voor beleid, onderwijs en opvoeding? Hoe leren wij kinderen mediabewustzijn, -begrip, -houding en verantwoord mediagedrag aan? De sessie wordt afgesloten met concrete adviezen voor de aanwezigen.

Voor wie: bedrijfsleven en mediapartijen, marketing en communicatiemanagers, afdelingen Public Affairs en PR, beleidsmakers bij de overheid, ouders en onderwijs

Liesbeth Hop bij Pauw

Uitzending Pauw 22-05-2018: 'We mogen als ouders niet de illusie hebben dat we onze kinderen altijd kunnen beschermen tegen de minder leuke kanten van Sociale Media, maar we kunnen wel zorgen dat zij altijd bij ons terecht kunnen. We kunnen ook vroeg met voorlichting beginnen, het liefst al bij de jongsten van de basisschool, zie het www.nationaalmediapaspoort.nl. Klik op het plaatje om de uitzending terug te kijken.

liesbethhoppauw

Liesbeth Hop in Hart van NL

Hart van NL, 23 mei 2018: super sympathieke actie van HTM die schoolkinderen heeft laten nadenken over hoe je mensen in het openbaar vervoer weer met elkaar in contact brengt! Helaas willen we daar met rust gelaten worden, maar de boodschap is duidelijk... mag die smartphone tijdens het eten bijvoorbeeld even weg? Klik op het plaatje om de aflevering terug te kijken.

liesbethhophartvannl

Nieuw boek! Mijn kind is anders. Elk kind mag zichzelf zijn.

mijnkindisandersVeel ouders horen dat hun kind 'anders' is. De buren zeggen het, de familie signaleeft het, op school vindt de juf het en vaak herkennen ouders dat ook wel. Maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? En zijn er echt zoveel kinderen en jongeren met ADHD en autisme, of overdiagnosticeren we? 

Liesbeth Hop pleit ervoor dat alle kinderen en jongeren de aanpak krijgen die ze nodig hebben in plaats van een label dat laat zien wat ze 'mankeren'.

Klik hier om bij Bol.com te bestellen